Uđite u Control Panel pa u Network Connections, zatim kliknite na "New Connection Wizard".
Otvoriće vam se dijalog u kome treba da kliknete na "Next".



Odaberite opciju "Connect to the Internet" i kliknite na "Next"



Odaberite "Set up my connection manually" i kliknite na "Next"



Odaberite "Connect using a dial-up modem" i kliknite na "Next"



Unesite neki naziv za konekciju (npr. Balkan Cash) i kliknite na "Next"



Ukucajte broj telefona 042410668 (bez razmaka) i kliknite na "Next"



U sva polje ("Username", "Password" i "Confirm password")
ukucajte "balkan_erotika" i kliknite na "Next"



Klikom na "Finish" kreirali ste novu konekciju.



Ako želite da Vam se automatski kreira prečica za ovu konekciju na desktopu,
čekirajte polje "Add a shorcut to this connection to my desktop".